Oud-Dudok

Welkom op de site voor de oudleden van de Cadetten Roei en Zeil Vereniging (CRZV) Dudok van Heel. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van het wel en wee van de vereniging en informeert het bestuur van Oud-Dudok u over evenementen en bijeenkomsten voor oud-leden. 

Het doel van Oud-Dudok is initieel om als platform te dienen voor het huidige en voormalige roeinetwerk van cadetten en officieren van de krijgsmacht. Hierbij zal de jaarlijks terugkerende Army Regatta, georganiseerd door het Dudok bestuur, een belangrijke rol spelen. Het bestuur van Oud-Dudok wil dit evenement aangrijpen als belangrijkste reünie moment waarbij het naast het toeschouwen van de wedstrijd en de barbecue ook mogelijk zal zijn om weer eens een keer in een boot te stappen. 

Naast de Army Regatta zal er ook een jaarlijkse ALV plaatsvinden in en om het botenhuis op het Kasteel van Breda. Tijdens het formele gedeelte van de ALV zal het bestuur van Oud-Dudok u informeren over de gang van zaken en financiële verantwoording aan de leden afleggen, uw inbreng, ideeën en voorstellen zijn uiteraard van harte welkom. De avond zal informeel worden afgesloten met een borrel op het botenhuis.

Bovenstaande is alleen mogelijk mits we een formeel ledenbestand hebben, die jaarlijks een kleine bijdrage leveren en Dudok een warm hart toedragen. Het bestuur waardeert het enorm als u uw netwerk van roeiers uit uw tijd informeert over het bestaan en doel van de verenging Oud-Dudok zodat we een uitgebreid leden netwerk kunnen opbouwen.