Geachte Oud- Dudokker,Zaterdag 14 september 2019 is het tijd voor onze jaarlijkse Army Regatta. Dit jaar een bijzondere aangelegenheid, gezien dit de vijftiende editie betreft. Tevens is de Army Regatta het inleiden van ons 23e lustrumjaar in 2020. 

Gedurende deze dag zal er een speciaal programma voor u plaatsvinden. Hiermee wordt u de mogelijkheid geboden herinneringen van uw tijd bij C.R.&Z.V. Dudok van Heel op te halen. 

Bijgevoegd vindt u de officiële uitnodiging van deze dag. Deel deze uitnodiging vooral met uw netwerk van Oud Dudok


 

Maandag 15 juli 2019

 

Onderwerp: Oud- Dudok reünie, vijftiende Army Regatta

 

 

 

Geachte genodigde,

 

 

Op zaterdag 14 september vindt de vijftiende Army Regatta plaats. Een bijzondere aangelegenheid en tevens de inleiding van ons 23e lustrumjaar in 2020. 

 

Deze vijftiende editie is een bijzondere festiviteit en dat vieren wij graag met u! Gedurende de dag kunt u rekenen op een interessant reünistenprogramma. U bent welkom vanaf 09.00 op het terrein van C.R.&Z.V. Dudok van Heel, vanaf 12.00 zal het programma beginnen. Het definitieve programma zal later met u gedeeld worden. Ook bieden wij de mogelijkheid ’s morgens deel te nemen aan de Army Regatta. Hiervoor kunt u zich aanmelden bij de wedstrijdcommissaris, via: wedcom.crzvdudokvanheel@gmail.com

 

U kunt zich aanmelden via de volgende link: https://www.nowonlinetickets.nl/Shop/EventDetails/C1E424CB59D89903B7E1F881C84DDD24 Daarnaast zouden wij u willen vragen deze uitnodiging te verspreiden in uw kringen van Oud- Dudokkers. Hiermee hopen wij op een zo groot en compleet mogelijke opkomst deze bijzondere dag.

 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de Commissaris Externe Betrekkingen. 

 

 

Wij hopen u de 14e van september te kunnen begroeten. 

 

 

Namens het bestuur van C.R.&Z.V. Dudok van Heel,

 

 

G. (Gaily) Reiling
Commissaris ExterneBetrekkingen
eb.crzvdudokvanheel@gmail.com

M. (Mark) Wijnalda
Praeses C.R.&Z.V. Dudok van Heel
praeses.crzvdudokvanheel@gmail.com